Art 2 Dispoziții generale privind cetățenia română | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale privind cetățenia română -
Art. 2.
-

Toți cetățenii patriei, membri ai marii familii a României socialiste, întemeiată pe unitatea moral-politică a întregului popor, sînt cetățeni români, egali în drepturi și îndatoriri, fără nici o îngrădire sau deosebire pe temeiul naționalității, rasei, sexului sau religiei, ori al modului de dobîndire a cetățeniei.

Cetățenii români se bucură de drepturi politice, economice și sociale, precum și de celelalte drepturi și libertăți consacrate de Constituție și legile țării. Statul asigură libertatea și demnitatea cetățenilor săi, afirmarea multilaterală a personalității lor; de asemenea, ocrotește pe cetățenii români care se află vremelnic în afara frontierelor țării sau domiciliază în străinătate.

Cetățenii români au îndatorirea să fie devotați patriei și s-o apere, la nevoie, chiar cu prețul vieții, să lupte pentru ridicarea prestigiului ei în lume, să-și pună întreaga lor energie și capacitate de muncă în slujba intereselor generale ale poporului, să contribuie la apărarea și creșterea avuției naționale, la întărirea și dezvoltarea orînduirii socialiste, să respecte normele de conviețuire socială, să nu divulge secretul de stat și să îndeplinească toate celelalte obligații prevăzute de Constituție și legile țării.

De asemenea, au îndatorirea să participe la acțiunile cetățenești de interes comun pentru înfrumusețarea, buna gospodărire și dezvoltare a localităților în care trăiesc și își desfășoară activitatea.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Art 1 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 2 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 3 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 4 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 5 Prin naștere
Art 6 Prin naștere
Art 7 Prin repatriere
Art 8 Prin înfiere
Art 9 Prin înfiere
Art 10 Prin acordare la cerere
Art 11 Prin acordare la cerere
Art 12 Prin acordare la cerere
;
se încarcă...