Art 19 Prin retragerea cetățeniei | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pierderea cetățeniei române - Prin retragerea cetățeniei -
Art. 19.
-

Cel care, rupîndu-se de țară, își încalcă îndatorirea de fidelitate față de patrie, trădează interesele poporului, acționează împotriva unității, suveranității și independenței statului sau săvîrșește orice alte acte dușmănoase sau de natură a știrbi bunul renume al României devine nedemn de a purta înaltul titlu de cetățean român.

Ca urmare, Consiliul de Stat poate retrage cetățenia română aceluia care: Jurisprudență

a) aflîndu-se în străinătate, se face vinovat de fapte ostile față de Republica Socialistă România sau de natură a aduce știrbire bunului ei renume; Jurisprudență

b) aflîndu-se în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat străin ori, fără autorizarea organelor competente ale Republicii Socialiste România, ocupă o funcție publică în serviciul unui alt stat;

c) pleacă din țară în mod clandestin sau fraudulos;

d) a obținut cetățenia română în mod fraudulos;

e) este considerat, prin efectul legii străine, că a dobîndit o cetățenie străină și nu a făcut, potrivit art. 22, cerere de aprobare a renunțării la cetățenia română sau, făcînd o asemenea cerere, ea nu i-a fost aprobată.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Art 9 Prin înfiere
Art 10 Prin acordare la cerere
Art 11 Prin acordare la cerere
Art 12 Prin acordare la cerere
Art 13 Prin acordare la cerere
Art 14 Prin acordare la cerere
Art 15 Prin acordare la cerere
Art 16 Prin acordare la cerere
Art 17 Dovada cetățeniei
Art 18 Dovada cetățeniei
Art 19 Prin retragerea cetățeniei
Art 20 Prin retragerea cetățeniei
Art 21 Prin retragerea cetățeniei
Art 22 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 23 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 24 Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Art 25 Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
Art 26 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 27 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 28 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 29 Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...