Art 13 Prin acordare la cerere | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobîndirea cetățeniei române - Prin acordare la cerere -
Art. 13.
-

Persoana căreia i se acordă cetățenia română potrivit art. 10 depune jurămîntul de credință și loialitate față de Republica Socialistă România.

Jurămîntul are următorul conținut:

"

Eu ..., jur că voi fi devotat patriei socialiste, poporului român și conducerii de stat a Republicii Socialiste România. Jur că voi respecta cu sfințenie Constituția și legile țării și că voi îndeplini cu cinste toate îndatoririle de cetățean, punînd întreaga mea capacitate de muncă în slujba întăririi și apărării orînduirii sociale și de stat a Republicii Socialiste România".

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Art 3 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 4 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 5 Prin naștere
Art 6 Prin naștere
Art 7 Prin repatriere
Art 8 Prin înfiere
Art 9 Prin înfiere
Art 10 Prin acordare la cerere
Art 11 Prin acordare la cerere
Art 12 Prin acordare la cerere
Art 13 Prin acordare la cerere
Art 14 Prin acordare la cerere
Art 15 Prin acordare la cerere
Art 16 Prin acordare la cerere
Art 17 Dovada cetățeniei
Art 18 Dovada cetățeniei
Art 19 Prin retragerea cetățeniei
Art 20 Prin retragerea cetățeniei
Art 21 Prin retragerea cetățeniei
Art 22 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Art 23 Prin aprobarea renunțării la cetățenie
;
se încarcă...