Art 10 Prin acordare la cerere | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobîndirea cetățeniei române - Prin acordare la cerere -
Art. 10.
-

Consiliul de Stat poate acorda cetățenia română, la cerere, cetățeanului străin sau persoanei fără cetățenie care:

a) s-a născut și domiciliază la data cererii pe teritoriul României ori, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază pe teritoriul statului român de cel puțin 5 ani sau de cel puțin 3 ani în cazul în care este căsătorit cu un cetățean român. Pentru motive temeinice, aceste termene pot fi reduse;

b) dovedește prin comportarea și atitudinea sa fidelitate față de statul și poporul român, că s-a integrat în viața economică și socială a țării, este gata să-și aducă contribuția la apărarea independenței și suveranității Republicii Socialiste România și este demn a deveni cetățean român, asumîndu-și toate obligațiile ce decurg din această calitate;

c) a împlinit vîrsta de 18 ani;

d) depune o muncă utilă pentru societate ori, dacă este în imposibilitate de a munci, are mijloace de existență asigurate;

e) renunță, printr-o declarație în formă autentică, la cetățenia străină, precum și - chiar dacă nu are nici o cetățenie - la orice angajament, obligație de fidelitate sau la vreun alt legămînt față de un stat străin; totodată în declarație va arăta că a luat cunoștință de conținutul jurămîntului, angajîndu-se să-l depună, potrivit legii, în cazul în care i se va acorda cetățenia română.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Art 1 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 2 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 3 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 4 Dispoziții generale privind cetățenia română
Art 5 Prin naștere
Art 6 Prin naștere
Art 7 Prin repatriere
Art 8 Prin înfiere
Art 9 Prin înfiere
Art 10 Prin acordare la cerere
Art 11 Prin acordare la cerere
Art 12 Prin acordare la cerere
Art 13 Prin acordare la cerere
Art 14 Prin acordare la cerere
Art 15 Prin acordare la cerere
Art 16 Prin acordare la cerere
Art 17 Dovada cetățeniei
Art 18 Dovada cetățeniei
Art 19 Prin retragerea cetățeniei
Art 20 Prin retragerea cetățeniei
;
se încarcă...