Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 585/1971 privind construirea de locuințe de tip urban din fondurile de stat centralizate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 mai 1971 până la 30 decembrie 1976, fiind abrogat și înlocuit prin Decret 447/1976.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Locuințele de tip urban care se construiesc din fondurile de stat centralizate și se dau în folosință începînd din anul 1972 vor fi diferențiate prim număr de camere, confort, dotare și preț, după cum urmează:

a) apartamentele de categoria I se vor realiza conform prevederilor Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 127/1968, prețurile plafon din această hotărîre reducîndu-se cu 5%;

b) apartamentele de categoriile II și III, precum și garsonierele se vor realiza cu suprafețele locuibile, spațiile auxiliare, dotările și în limitele prețurilor plafon prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.

Art. 2. -

Locuințele de categoriile II, III și IV de confort, cu termen de punere în funcțiune în anul 1971, vor fi executate pe baza documentațiilor elaborate în conformitate cu prevederile Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 1650/1968 modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1669/1969.

Pînă la crearea condițiilor necesare pentru construirea locuințelor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre, locuințele de categoriile II, III și garsonierele, care urmează a fi date în folosință în anul 1972, pot fi de asemenea executate în condițiile prevăzute la alineatul precedent.

Art. 3. -

Documentațiile tehnico-economice și graficele de execuție pentru ansamblurile în care locuințele se execută pe bază de proiecte-tip, directive și refolosibile, indiferent de valoarea de investiție, se aprobă de ministere, celelalte organe centrale interesate și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, fără a se supune avizării Comitetului de Stat al Planificării, Ministrului Finanțelor sau băncilor finanțatoare și, respectiv, fără a se mai solicita acordul Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Pentru locuințele ce se dau în folosință după anul 1971, titularii de investiții sînt autorizați să înlocuiască în studiile tehnico-economice pentru care indicatorii sînt aprobați, sau în studiile tehnico-economice întocmite, apartamentele proiectate în conformitate cu prevederile Hotărîrilor Consiliului de Miniștri nr. 1650/1968 și nr. 1669/1969, cu apartamente de tipul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre și să aprobe documentațiile tehnico-economice ce rezultă, indiferent de organul care le-a aprobat și de valoarea documentațiilor tehnico-economice.

Detaliile de sistematizare pentru ansamblurile de locuințe cu valori peste 25 milioane lei ale consiliilor populare județene și celorlalți titulari și de peste 50 milioane lei ale Consiliului popular al municipiului București se avizează de Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală și Comitetul de Stat al Planificării, indiferent de sursa de finanțare.

Art. 4. -

Hotărîrile Consiliului de Miniștri nr. 1650/1968, nr. 1669/1969 și ~nr. 1584/1970~, precum și prevederile contrare din Hotărîrea Consiliului de Miniștri ~nr. 900/1970~ și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărîri, se abrogă.

p. Președintele Consiliului de Miniștri,
ILIE VERDEȚ

București, 17 mai 1971.

Nr. 585.

ANEXĂ

TABLOU
cuprinzînd suprafețele minime ale apartamentelor, dotările și prețurile
plafon, diferitele categorii de locuințe și mărimi de apartamente

Categoria Număr camere Suprafața camerelor (mp) Suprafața bucătăriei (mp) Preț plafon (lei) pentru apartamentele în clădiri cu:
P+4
etaje
P+(7-10) etaje P+3
etaje
P+2
etaje
P+1
etaje
1 14 3 22.700 25.000 23.100 23.900 25.500
2 24 3-4 41.000 44.100 41.800 43.300 46.500
II 3 33 4-5 53.500 56.750 54.500 56.400 60.500
4 42 4-5 63.500 67.400 64.700 67.000 71.800
1 13 3 21.500 23.700 21.900 22.700 24.300
III 2 23 3 38.000 41.000 38.800 40.200 43.200
3 32 4-5 50.000 53.100 51.000 52.800 56.700
4 41 4-5 60.400 64.100 61.600 63.800 68.500
garsoniere 1 8,5 - 13.800 - - - -

NOTĂ:

- În limita prețurilor plafon, blocurile de locuințe cu P+(7-10) etaje se vor realiza cu subsol tehnic general sau parțial, iar blocurile cu P+(1-4) etaje, cu subsol tehnic parțial.

- Apartamentele de categoria II cu 1, 2, 3 și 4 camere și cele de categoria III cu 2, 3 și 4 camere vor fi prevăzute cu spații de depozitare de suprafață facultativă (în toate situațiile cămara va fi ventilată).

- În blocurile de locuințe de categoriile II, III și garsoniere se vor prevedea camere comune pentru uscat rufe.

- Apartamentele de categoria II vor avea logie sau balcon, în afara locuințelor de la parter; această prevedere se poate aplica și apartamentelor de categoria II cu o cameră, precum și celor de categoria III.

- Apartamentele de 2, 3 și 4 camere de categoriile II și III vor fi dotate cu o încăpere sanitară avînd cada de 1.200 mm, lavabou și W.C.

- Apartamentele de categoriile II și III vor avea spălător la bucătărie.

- Apartamentele de categoriile II și III cu o cameră, precum și garsonierele, vor fi dotate cu încăpere sanitară avînd duș cu cuvă (la categoria III și garsoniere eventual fără cuvă), lavabou și W.C.

- La apartamentele de categoria III și garsoniere se poate admite, prin derogare de la normativul 17-62, utilizarea circuitelor comune de lumină și priză (cîte un circuit la apartamentele pînă la două camere inclusiv și două circuite pentru apartamentele mai mari de două camere).

- Apartamentele vor fi prevăzute cu tubulatură pe scheme minimale de R.T.V. și telefon.

- La clădirile cu mai mult de P+4 etaje se va prevedea instalație de colectarea gunoiului menajer cu punct de apă aferent.

- Prețurile plafon se referă la clădirile cu încălzire centrală sau cu sobe cu gaze și cuprind și instalația de gaze la bucătării. În cazul cînd se prevede încălzire cu sobe cu combustibil solid, prețurile plafon ale apartamentelor se reduc cu cîte 1.300 lei/apartamentul de 1 cameră, 1750 lei/apartamentul de 2 camere, 2.200 lei/apartamentul de 3 camere și 2.650 lei/apartamentul de 4 camere. Cînd nu se prevede instalația de gaze la bucătării, prețurile plafon ale apartamentelor de categoriile II și III se reduc cu 300 lei/apartament.

- în zonele de gradul 6 de seismicitate, prețurile plafon se reduc cu 0,4% la clădirile cu structuri din zidărie portantă; în zonele de gradul 8 și 9 de seismicitate, prețurile plafon se majorează cu 2% și respectiv 10%.

- în zonele reci (zona III STAS 6472/1969) prețurile plafon se majorează cu 2%.

- în zonele cu vînt puternic (zona I STAS 1907/1968) prețurile plafon se majorează cu 1%.

- Prețurile plafon corespund prețurilor materialelor și salarizării în vigoare la 31 decembrie 1966.

- La prețurile plafon se pot acorda cheltuieli de localizare pentru fundații speciale, corecția prețurilor produselor la balastieră, ascensor, transportul panourilor mari la distanțe mai mari de 25 km și indemnizația de șantier.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...