Consiliul de Stat

Decretul nr. 481/1971 privind aderarea Republicii Socialiste România la Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 1972

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

În anul 1963 a fost adoptată, în cadrul Conferinței de codificare a dreptului consular, convocată de O.N.U., Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare. La această convenție au devenit părți pînă în prezent 44 de state. Convenția a intrat în vigoare la 19 martie 1967.

Convenția de la Viena reglementează, în principal, modul de stabilire și întreținere a relațiilor consulare, înființarea oficiilor consulare, numirea și admiterea șefilor oficiilor consulare și a membrilor acestor oficii, precum și funcțiile consulare, privilegiile și imunitățile consulare.

Dispozițiile Convenției de la Viena codifică și consacră normele generale admise în practica internațională în domeniul relațiilor consulare. Aceste norme oferă un cadru pentru încheierea convențiilor bilaterale consulare între țări. Convenția reprezintă pentru România un instrument juridic corespunzător promovării relațiilor consulare cu statele părți la convenție, cu care țara noastră nu a încheiat pînă în prezent convenții bilaterale.

Între dispozițiile convențiilor consulare încheiate de țara noastră și dispozițiile legislației române în vigoare, pe de o parte, și prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile consulare, pe de altă parte, nu există contradicții.

Prevederile Convenției de la Viena sînt în concordanță cu principiile fundamentale ale suveranității statelor și egalității lor în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor state. Aceste principii stau la baza stabilirii relațiilor consulare, a exercitării funcțiilor consulare și a beneficiului privilegiilor și imunității consulare.

În vederea aderării Republicii Socialiste România la convenția sus-menționată s-a emis alăturatul decret, care dispune totodată ca la depunerea instrumentului de aderare să se declare că spre deosebire de cele prevăzute în articolele 74 și 76 ale convenției, tratatele ale căror obiect și scop interesează comunitatea internațională în ansamblul său trebuie să fie deschise participării universale.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Republica Socialistă România aderă la Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare, întocmită la 24 aprilie 1963.

Art. 2. -

La depunerea instrumentului de aderare la convenția menționată la articolul 1, se va face o declarație cu următorul conținut:

"

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România consideră că prevederile articolelor 74 și 76 nu sînt în concordanță cu principiul conform căruia tratatele internaționale multilaterale al căror obiect și scop interesează comunitatea internațională în ansamblul său trebuie să fie deschise participării universale".

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 20 decembrie 1971.

Nr. 481.

CONVENȚIA DE LA VIENA
cu privire la relațiile consulare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...