Guvernul României

Hotărârea nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 11 august 2005.

În vigoare de la 11 august 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV din titlul VI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Reviste (1)

Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

Comisiile comunale, orășenești sau municipale, sub îndrumarea comisiilor județene și a comisiei municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor urmări și vor lua măsurile necesare pentru respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale prezentului regulament. Jurisprudență

Art. 3. -

Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale vor asigura realizarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și vor propune Guvernului măsurile necesare. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență

Cheltuielile necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate se asigură de la bugetul de stat, prin grija Ministerului Administrației și Internelor. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 5. - Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 21 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor
și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 4 august 2005.

Nr. 890.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea
comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Conflict negativ de competență. Acțiune întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 10/2001. Competența tribunalului
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
;
se încarcă...