Art 4 | Hotărâre 880/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

(1) Organele de conducere ale Institutului Diplomatic Român sunt:

a) președintele;

b) Consiliul diplomatic;

c) Colegiul director.

(2) Președintele Institutului Diplomatic Român este, de drept, ministrul afacerilor externe. Președintele face parte din Consiliul diplomatic. Președintele reprezintă Institutul Diplomatic Român în raporturile cu terții. Modificări (1)

(3) Consiliul diplomatic este format din miniștrii afacerilor externe ai României după anul 1989. Secretarii de stat și subsecretarii de stat aflați în funcție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pot participa la lucrările Consiliului diplomatic. Consiliul diplomatic definește cadrul general de acțiune al Institutului Diplomatic Român, în concordanță cu obiectivele stabilite prin prezenta hotărâre.

(4) Colegiul director asigură conducerea operativă a Institutului Diplomatic Român și este numit de președinte, cu consultarea Consiliului diplomatic. Colegiul director este format dintr-un director general, 2 directori, având atribuții în domeniul formării profesionale, respectiv al furnizării de expertiză pentru Ministerul Afacerilor Externe, și alți 2 membri având atribuții de conducere în cadrul Institutului Diplomatic Român. Colegiul director adoptă Carta Institutului Diplomatic Român și asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia. Modificări (1)

(5) În lipsa președintelui, Institutul Diplomatic Român este reprezentat în raporturile cu terții de directorul general al Colegiului director. Directorul general al Colegiului director are calitatea de ordonator terțiar de credite. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 880/2005:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...