Art 2 | Hotărâre 880/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 2. -

(1) Institutul Diplomatic Român are drept obiect de activitate:

a) colaborarea la organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României;

b) formarea profesională pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe;

c) furnizarea de expertiză de specialitate în domeniul relațiilor internaționale - studii, analize, lucrări de specialitate - pentru Ministerul Afacerilor Externe sau, la cerere și cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pentru alte instituții publice sau private din România ori din alte state cu care există acorduri de parteneriat în acest sens sau cu organizații internaționale;

d) editarea, în colaborare cu Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe, a colecțiilor de documente diplomatice și a memorialisticii diplomatice;

e) organizarea și funcționarea Bibliotecii Ministerului Afacerilor Externe;

f) alte activități stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Institutul Diplomatic Român:

a) organizează programul de pregătire și perfecționare în domeniul diplomației a membrilor Corpului diplomatic și consular al României și pentru alte categorii de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; Modificări (1)

b) organizează, pe bază de concursuri de proiecte, realizarea unor studii în domenii de expertiză prioritare definite de Ministerul Afacerilor Externe, la care pot participa universități de profil din țară și din străinătate, centre de cercetare afiliate unităților de învățământ superior, institute de cercetare ale Academiei Române, institute aflate în subordinea ministerelor, având ca obiect cercetarea în domenii conexe relațiilor internaționale, personal de cercetare care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului național de cercetare-dezvoltare sau în mod individual;

c) inițiază publicarea unor studii de specialitate în domeniul relațiilor internaționale, al dreptului internațional sau care reflectă activitatea participanților la ciclurile de pregătire profesională.

(3) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2) Institutul Diplomatic Român poate folosi, pe bază de convenții civile de prestări de servicii, personalul de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, al universităților din țară și din străinătate, al institutelor de cercetare ale Academiei Române și al altor institute sau centre de pregătire profesională.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 880/2005:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
;
se încarcă...