Art 1 | Hotărâre 76/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

(1) Se aprobă înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin fuziunea Centrului Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" cu Agenția Națională "Socrates", care se desființează.

(2) Agenția are sediul în clădirea Universității din București, str. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5, București. Modificări (1)

(3) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării, în concordanță cu termenii și cu condițiile privind participarea României la faza a II-a a programelor comunitare "Socrates" și "Leonardo da Vinci", reglementate prin Decizia Consiliului de asociere dintre România și Comunitățile Europene nr. 3/2000, precum și prin alte documente ale Comisiei Europene referitoare la aceste programe. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Directorul și directorii adjuncți ai Agenției se numesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(5) Activitatea desfășurată de către Agenție are la bază contractele aferente programelor "Socrates" și "Leonardo da Vinci", încheiate între Comisia Europeană și Agenție, având ca obiect implementarea programelor de lucru plurianuale, propuse de Agenție, avizate de Ministerul Educației și Cercetării și aprobate de Comisia Europeană. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 76/2005:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
;
se încarcă...