Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - CNVM

Instrucțiunea nr. 10/2005 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 august 2005 până la 22 martie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Instrucțiuni 1/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Prezenta instrucțiune stabilește regulile în aplicarea art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.

Art. 2. -

În cazul nerespectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 se aplică în mod corespunzător prevederile art. 283 din această lege.

Art. 3. -

Încălcarea dispozițiilor prezentei instrucțiuni se sancționează administrativ, contravențional sau penal, după caz, în conformitate cu dispozițiile titlului X "Răspunderi și sancțiuni" din Legea nr. 297/2004.

Art. 4. -

Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data publicării acesteia și a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi publicată în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și pe site-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...