Parlamentul României

Legea nr. 4/2005 pentru înființarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 mai 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Spulber, județul Vrancea, având în componență satele Spulber, Carșochești-Corăbița, Morărești, Păvălari, Tojanii de Jos, Tojanii de Sus și Țipău, prin reorganizarea comunei Paltin.

(2) Reședința comunei Spulber se stabilește în satul Spulber.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Paltin are în componență satele Paltin, Ghebari, Prahuda, Țepa și Vâlcani. Jurisprudență (1)

(2) Reședința comunei Paltin rămâne în satul Paltin.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților publice locale în comuna Spulber, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Paltin.

Art. 4. -

(1) Consiliul Județean Vrancea și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vrancea și Consiliul Local al Comunei Paltin repartizează veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Paltin între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Spulber se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul județului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Spulber pe anul 2005 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Vrancea. Jurisprudență (13)

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Paltin și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar, al comunei Spulber.

Art. 5. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 februarie 2005.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...