Parlamentul României

Legea nr. 7/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 03 martie 2005.

În vigoare de la 06 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, cu următoarele modificări:

- La articolul 2, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Finanțarea Agenției Naționale pentru Romi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Agenția Națională pentru Romi preia, pe bază de protocol, dotările și fondurile aferente activității Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relații Interetnice."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ADRIAN NĂSTASE RADU MIRCEA BERCEANU

București, 28 februarie 2005.

Nr. 7.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...