Parlamentul României

Legea nr. 36/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială TEPRO - S.A. Iași

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 21 octombrie 2003, cu următoarea completare:

- La articolul 1, după punctul 5 se introduc punctele 6 și 7 cu următorul cuprins:

"

6. se scutesc de la plată majorările, majorările de întârziere, dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere aferente creanțelor bugetare supuse stingerii prin conversia în acțiuni prevăzută la pct. 1, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor și până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență;

7. de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență nu se mai calculează majorări, majorări de întârziere, dobânzi, penalități și penalități de întârziere aferente creanțelor bugetare supuse stingerii prin conversia în acțiuni prevăzută la pct. 1."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 martie 2005.

Nr. 36.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...