Parlamentul României

Legea nr. 77/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 11 aprilie 2005.

În vigoare de la 14 aprilie 2005 până la 11 iulie 2010, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 70/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din 27 ianuarie 2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.22 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Agenția Națională de Consultanță Agricolă se reorganizează ca instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii."

2. La articolul 3, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

"

h) organizarea unui sistem informațional eficient prin activități de editare, multiplicare, difuzare a materialelor de specialitate, realizarea de filme, emisiuni radio-TV și a altor materiale audiovizuale."

3. La articolul 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În vederea realizării atribuțiilor principale, Agenția Națională de Consultanță Agricolă colaborează cu prefecturile, consiliile județene, consiliile locale și cu unitățile de învățământ și cercetare agricolă."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Conducerea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă este asigurată de către un director general și un director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu respectarea legislației în vigoare."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum și numărul maxim de posturi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale."

6. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Personalul se preia conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare."

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Veniturile proprii ale Agenției Naționale de Consultanță Agricolă se constituie din servicii specifice acordate agenților economici și/sau în parteneriat privat care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, pisciculturii, alimentației, silviculturii și dezvoltării rurale.

(2) Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Agenției Naționale de Consultanță Agricolă, cuantumul tarifelor, precum și modalitățile de încasare și utilizare a fondurilor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

(3) Structura tarifelor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă.

(4) Pentru proiecte cu cofinanțare publică în valoare de până la 10.000 euro, Agenția Națională de Consultanță Agricolă va asigura consultanță gratuită."

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Ministerul Finanțelor Publice va modifica volumul și structura bugetului de stat pe anul 2005, inclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente centrelor județene și locale de consultanță agricolă pe anul 2005, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, încheiate corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VĂCĂROIU

București, 7 aprilie 2005.

Nr. 77.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...