Parlamentul României

Legea nr. 67/2005 pentru înființarea unor comune

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se aprobă înființarea unor comune în județele Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Ilfov, Neamț, Satu Mare, Suceava și Timiș.

(2) Componența și satele reședință ale comunelor înființate, precum și componența și satele reședință ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora, potrivit alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comunele înființate conform art. 1, gestionarea activităților curente se asigură de câte 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de câte un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înființate.

Art. 3. -

(1) Consiliile județene și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcțiile generale ale finanțelor publice județene și consiliile locale ale comunelor reorganizate, repartizează veniturile și cheltuielile actualelor bugete ale acestora între comunele nou-înființate și cele reorganizate conform art. 1.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunelor înființate se administrează și se gestionează prin autoritățile locale ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2005, pentru județul din care fac parte.

(3) Bugetul pe anul 2005 al fiecărei comune înființate se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 2 alin. (1), cu avizul direcției generale a finanțelor publice a județului respectiv.

(4) Operațiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înființate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor care se reorganizează și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei înființate. Jurisprudență

Art. 4. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comunele care se reorganizează vor funcționa în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. -

Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comunele nou-înființate, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 23 martie 2005.

Nr. 67.

ANEXĂ

COMUNELE ÎNFIINȚATE ȘI COMUNELE REORGANIZATE

Județul Comuna înființată Comuna reorganizată
Denumirea Satele componente Denumirea Satele componente
BACĂU Buciumi 1. Buciumi Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare
2. Răcăuți 2. Bogdana
3. Gutinaș
4. Negoiești
5. Rădeana
6. Viișoara
Gioseni 1. Gioseni Tamași 1. Tamași
2. Chetriș
3. Furnicari
Odobești 1. Odobești Secuieni 1. Secuieni
2. Bălușa 2. Berbinceni
3. Ciuturești 3. Chiticeni
4. Tisa-Silvestri 4. Fundeni
5. Glodișoarele
6. Valea Fânațului
7. Văleni
Prăjești 1. Prăjești Traian 1. Traian
2. Bogdănești
3. Hertioana de Jos
4. Hertioana-Răzeși
5. Zăpodia
BISTRIȚA-NĂSĂUD Runcu Salvei 1. Runcu Salvei Salva 1. Salva
Ciceu-Mihăiești 1. Ciceu-Mihăiești Petru Rareș 1. Reteag
2. Ciceu-Corabia 2. Bața
3. Lelești
BRAȘOV Augustin 1. Augustin Ormeniș 1. Ormeniș
CĂLĂRAȘI Gălbinași 1. Gălbinași Vasilați 1. Vasilați
2. Nuci
3. Popești
CONSTANȚA Fântânele 1. Fântânele Cogealac 1. Cogealac
2. Gura Dobrogei
3. Râmnicu de Jos
4. Râmnicu de Sus
5. Tariverde
GALAȚI Cuza Vodă 1. Cuza Vodă Slobozia Conachi 1. Slobozia Conachi
2. Izvoarele
IALOMIȚA Colelia 1. Colelia Cocora 1. Cocora
Mărculești 1. Mărculești Cosâmbești 1. Cosâmbești
2. Gimbășani
Moldoveni 1. Moldoveni Dridu 1. Dridu
2. Dridu-Snagov
Platonești 1. Platonești Săveni 1. Săveni
2. Lăcusteni 2. Frățilești
Sărățeni 1. Sărățeni Balaciu 1. Balaciu
2. Copuzu
3. Crăsanii de Jos
4. Crăsanii de Sus
ILFOV Copăceni 1. Copăceni 1 Decembrie 1. 1 Decembrie
NEAMȚ Negrești 1. Negrești Dobreni 1. Dobreni
2. Poiana 2. Cășăria
3. Sărata
SATU MARE Porumbești 1. Porumbești Halmeu 1. Halmeu
2. Cidreag 2. Băbești
3. Dobolț
4. Halmeu-Vii
5. Mesteacăn
SUCEAVA Berchișești 1. Berchișești Drăgoiești 1. Măzănăești
2. Corlata 2. Drăgoiești
3. Lucăcești
TIMIȘ Vălcani 1. Vălcani Dudeștii Vechi 1. Dudeștii Vechi
2. Cheglevici
3. Colonia Bulgară

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...