Parlamentul României

Legea nr. 46/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Secretarii de stat și secretarul general răspund de organizarea și conducerea activității structurilor coordonate, potrivit atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului administrației și internelor."

2. La articolul I punctul 5, articolul 9 alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) În exercitarea atribuțiilor legale, ministrul administrației și internelor emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE NICOLAE VĂCĂROIU

București, 17 martie 2005.

Nr. 46.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...