Cumpără forma actualizată
  •  

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, cu următoarele modificări și completări:

1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

(4) Scadența obligațiunilor va fi de maximum 7 ani și se va stabili prin convenția de emisiune, conform mandatului acordat Ministerului Finanțelor Publice de către Guvern. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, convenția de emisiune va fi reanalizată și transmisă Guvernului."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Obligațiunile nerăscumpărate în condițiile art. 5 sunt convertibile la data scadenței, la opțiunea emitentului, în acțiuni ordinare având un rang pari passu cu acțiunile ordinare existente la data emisiunii. Valoarea nominală, exprimată în lei, a unei acțiuni sau a totalului valorilor nominale, exprimate în lei, a numărului de acțiuni rezultate din modificarea ulterioară, în sensul diminuării sau majorării valorii nominale, exprimată în lei, a unei acțiuni la data emisiunii va fi egală cu valoarea nominală a unei acțiuni de la data emisiunii, exprimată în lei, înmulțită cu raportul dintre cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României pentru data scadenței și cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Națională a României pentru data emisiunii."

3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"

(2) În termen de 6 luni de la data emiterii, prin hotărâre a Guvernului, obligațiunile vor fi înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare pentru tranzacționarea acestora pe piețele reglementate, în condițiile regulamentului aprobat în acest scop de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Prezenta ordonanță de urgență se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 162 alin. (1), și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 89/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale Rompetrol Rafinare - S.A. Constanța. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 89/2005:
Articol unic
Art 7 "
Art 13 "
;
se încarcă...