Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarele modificări și completări: - 10. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins: - " -
← Art 32
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarele modificări și completări: - 13. Articolul 40 va avea următorul cuprins: - " -
Art 40 →

Art. 35. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcții, precum și a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării și privatizării unităților sanitare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de funcții, precum și posturilor de medici de specialitate din unitățile sanitare cu încadrare deficitară de la această categorie de personal.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu condiția încadrării în fondurile aprobate, conform legii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 125/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...