Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 84/2015 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 2015 până la 14 noiembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 181/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (4), art. 58 alin. (5) și ale art. 61 alin. (4) și (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Furnizorii de ultimă instanță și clienții finali de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale în Domeniul Energiei nr. 17/2005 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garanțiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 14 aprilie 2005.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 2 iunie 2015.

Nr. 84.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali în favoarea furnizorului de ultimă instanță

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...