Art 34^1 " | Lege 246/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 34 se introduc trei articole noi, articolele 34^1 34^3 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 341.
-

(1) Fuziunea se face prin absorbția unei asociații de către o altă asociație sau prin contopirea a două ori mai multe asociații pentru a alcătui o asociație nouă.

(2) Divizarea se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei asociații care își încetează existența între două sau mai multe asociații existente ori care iau astfel ființă.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul fuziunii sau divizării unei fundații.

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 246/2005:
Art 7 "
Art 13^1 "
Art 15 "
Art 18 "
Art 23 "
Art 27 "
Art 27^1 "
Art 27^2 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 34^1 "
Art 34^2 "
Art 34^3 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 38^1 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 43 "
Art 44 "
Art 45 "
;
se încarcă...