Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze
lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit
din zonele calamitate în urma inundațiilor din anul 2005"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Construirea și/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces, în urma inundațiilor din anul 2005, se realizează prin Agenția Națională pentru Locuințe."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Sunt scutite de la plata taxelor datorate bugetului de stat sau bugetelor locale toate avizele și autorizațiile necesare desființării, construirii și/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcții și a căilor de acces.

(2) Operațiunile de radiere, modificare și înscriere în cărțile funciare vor fi, de asemenea, scutite de orice fel de taxă datorată bugetului de stat sau bugetelor locale.

(3) Alimentarea/realimentarea cu energie electrică a locuințelor menționate la art. 1 se va face fără perceperea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, avizelor tehnice de racordare și a tarifelor de racordare de către operatorul de distribuție din zona calamitată."

Acesta este un fragment din Legea nr. 211/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 211/2005:
Articol unic
Art 1 "
Art 2 "
;
se încarcă...