Art 1 | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale din 09.06.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

(1) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, sunt asigurate de către furnizori de servicii sociale, denumiți în continuare furnizori, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private.

(2) Furnizorii publici pot fi direcția generală de asistență socială și protecție a copilului județeană și, respectiv, a sectoarelor municipiului București, serviciul public de asistență socială la nivel local, alte servicii publice specializate la nivel județean sau local și instituții publice care au constituite compartimente de asistență socială.

(3) Furnizorii privați pot fi asociații și fundații, culte religioase și orice alte forme organizate ale societății civile, persoane fizice autorizate în condițiile legii, organizații internaționale de profil, filiale și sucursale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Furnizorii menționați la alin. (2) și (3) trebuie să aibă prevăzută în mod obligatoriu, ca obiect de activitate în actul de înființare sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități în mod independent, acordarea de servicii sociale.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale din 09.06.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...