Guvernul României

Norma metodologică privind acordarea, verificarea și plata sprijinului financiar pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate din 28.02.2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

LUCRĂRI ȘI CONSUMURI SPECIFICE DE MOTORINĂ
LA LUCRĂRILE DIN FERMELE ZOOTEHNICE

Denumirea lucrării Utilajul Consum specific litri/oră
Încărcat gunoi din platformă U-650 + cupă 7,4
Încărcat baloți și furaje TIH-445 2,6
Încărcat furaje concentrate TIH-445 2,6
Evacuat gunoi cu pompa tocător (lichide, semilichide) U-650 + pompa tocător 4,62
Transport dejecții U-650 + remorca tehnologică 7,2
Tasat siloz de suprafață S-1.500 10

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

Primăria Comunei ..............................

Centrul agricol/

Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură/Agent agricol ..................

REGISTRU
privind eliberarea adeverințelor pentru achiziționarea
motorinei cu sprijin financiar

Nr. crt. data Beneficiar Nr./Data adeverinței Motorina aprobată (litri) Valoarea sprijinului financiar (mii lei) Semnătura beneficiarului

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

Beneficiar: ....
Suprafața/capete animale ........                 Primăria Comunei ............
................. alte activități
Categorii de folosință: - arabil
            - vie
            - pomi
            - etc.

                         SITUAȚIA
             privind cantitățile de motorină pentru fiecare beneficiar
                                                 - litri -
!|||||`||||||||`||||||||`||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§   §    §    §       §   Cantitatea de motorină normată pentru lucrări agricole   §
§Nr. §Cererea § Total §       —||||`|||||||||`|||||||`||||||||||`|||||||||`||||||||||`||||||||`||¯
§crt. §Nr./data§motorină§Total motorin㧠  §Pregătire§    §     §     §Transport §    § §
§   §    §necesar㧠       §Arat§terenuri §Semănat§Fertilizat§Erbicidat§tehnologic§Recoltat§*)§
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ 0 §  X  §    §       §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ 1. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ 2. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ 3. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ 4. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ 5. §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||˜||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§ ... §    §  X  §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§   §    §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§   §    §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
—|||||°||||||||˜||||||||˜||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§TOTAL GENERAL:§    §aprobată   §  §     §    §     §     §     §    § §
§       §    —||||||||||||||˜||||˜|||||||||˜|||||||˜||||||||||˜|||||||||˜||||||||||˜||||||||˜||¯
§       §    §justificată  §  §     §    §     §     §     §    § §
¡||||||||||||||°||||||||°||||||||||||||°||||°|||||||||°|||||||°||||||||||°|||||||||°||||||||||°||||||||°||±

*) Alte lucrări (se vor nominaliza).

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală .........

REGISTRU
privind eliberarea adeverințelor pentru achiziționarea motorinei
cu sprijin financiar pentru beneficiarii din comuna ..........

Nr. crt. Data Beneficiarul Cererea avizată de primărie (nr. /data) Motorina aprobată (litri) Valoarea sprijinului financiar (mii lei) Datele de identificare a persoanei care preia adeverințele Semnătura persoanei care preia adeverințele

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală ..........

SITUAȚIA
cantităților de motorină estimate și volumul sprijinului
financiar necesar pe luna ............... 2005

Cantitatea de motorină estimată ........................... mii litri

Volumul sprijinului financiar estimat ..................... mii lei

  Director executiv,                Director executiv adjunct,
..........................              ..........................

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală ...............

SITUAȚIA JUSTIFICATIVĂ
a sumelor reprezentând sprijinul financiar pentru motorina
acordată în luna ............ 2005

  Volumul sprijinului financiar estimat .................... mii lei
  Volumul sprijinului financiar acordat .................... mii lei
  Plățile efectuate           .................... mii lei
  Rest de acoperit           .................... mii lei

  Director executiv,                Director executiv adjunct,
..........................              ..........................

ANEXA Nr. 13 la normele metodologice

Furnizorul ..........................*)

Nr. ........... din ...................

DECONT JUSTIFICATIV
privind cantitățile de motorină livrate în condițiile Hotărârii
Guvernului nr. 141/2005 și volumul sprijinului financiar în decada ....

!||||`||||||||||||||||`||||||||||||||||`||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||¬
§  §        §Adeverința de la§  Cantitatea  §            §
§  §        §direcția pentru § de motorină  § Valoarea sprijinului §
§  §Factura fiscală/§ agricultură și §  - litri -  §    financiar    §
§Nr. §chitanța fiscal㧠 dezvoltare  —||||||||`|||||||¯   de recuperat   §
§crt.§ (nr. și data) §   rurală   §Aprobată§Efectiv§   - mii lei -    §
§  §        § (nr. și data) §    §livrată§(5.000 mii lei x col. 4)§
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||¯
§ 0 §    1    §    2    §  3  §  4  §      5      §
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||¯
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||¯
—||||˜||||||||||||||||˜||||||||||||||||˜||||||||˜|||||||˜||||||||||||||||||||||||¯
¡||||°||||||||||||||||°||||||||||||||||°||||||||°|||||||°||||||||||||||||||||||||±

  Director executiv,            Director economic (Contabil-șef),
  ..................                ..................

*) Antetul trebuie să conțină cel puțin denumirea completă, adresa, codul fiscal, numărul de înregistrare la registrul comerțului, banca și numărul de cont.

ANEXA Nr. 14 la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând
sprijinul financiar pentru cantitatea de motorină utilizată pentru
efectuarea lucrărilor agricole mecanizate, conform Hotărârii
Guvernului nr. 141/2005, pe luna ......................

1. Cantitatea de motorină estimată ............................................... mii litri
2. Volumul sprijinului financiar estimat ......................................... milioane lei
3. Volumul sprijinului financiar acordat ......................................... milioane lei
4. Plățile efectuate ............................................................. milioane lei
5. Suma acordată și nedecontată (pct. 3 - pct. 4) ................................ milioane lei
6. Suma necesară a fi acordată în luna ... (pct. 2 - pct. 5) ..................... milioane lei

                      Aprobat,
                      ||||||||
                Ordonator principal de credite
                ...............................


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...