Guvernul României

Hotărârea nr. 42/1994 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 509/1993 și a Hotărârii Guvernului nr. 785/1992

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 1994 până la 17 noiembrie 2002, fiind abrogat prin Hotărâre 1180/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 privind funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" funcționează potrivit statutului prevăzut în anexa nr. 1."

2. După articolul 1 se introduce articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" are în subordine unitățile de cercetare și cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 2."

3. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

Numărul total de personal din aparatul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" este de 55 posturi."

4. La articolul 2, după alineatul 2 se introduce alineatul 3, cu următorul cuprins:

"

În cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" se constituie o direcție de dezvoltare, cu atribuții de valorificare a rezultatelor cercetării."

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" se asigură din cote aplicate asupra veniturilor obținute din activitatea de producție desfășurată în unitățile de cercetare și de cercetare-dezvoltare din subordinea sa. Cotele se vor stabili anual de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", cu avizul Ministerului Agriculturii și Alimentației."

6. La articolul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

"

Funcția de președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" se asimilează, din punct de vedere al salarizării, cu funcția de secretar de stat din minister, prevăzută de lege. Persoanele alese în funcția de vicepreședinte pot fi retribuite cu indemnizație de conducere până la nivelul prevăzut de lege pentru funcția de director general din minister, fără ca acestea să se includă în numărul total de posturi aprobat. Funcțiile de secretar general și de director al Direcției de dezvoltare vor fi salarizate la nivelul funcțiilor de director general și, respectiv, de director din minister,"

7. După articolul 4 se introduce articolul 41, cu următorul cuprins:

"

Art. 41. -

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației, va prezenta Guvernului, până la data de 31 martie 1994, propuneri de reorganizare a activităților de cercetare și de cercetare-dezvoltare din subordine."

8. Statutul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" devine anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993.

9. Articolul 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, care cuprinde Statutul Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Finanțarea activității proprii a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" se asigură din cote aplicate asupra veniturilor obținute din activitatea de producție desfășurată în unitățile de cercetare și de cercetare-dezvoltare din subordinea sa."

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 785/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, publicată în Monitorul Oficial a] României, Partea I, nr. 332 din 28 decembrie 1992, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 23 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

23. urmărește punerea în aplicare a rezultatelor-cercetării în domeniile sale de activitate."

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", ca instituție specializată pe lângă Ministerul Agriculturii și Alimentației, coordonează activitatea de cercetare științifică din domeniul agriculturii și silviculturii.

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" răspunde, împreună cu institutele și stațiunile de cercetare și de cercetare-dezvoltare, de realizarea programelor și temelor de cercetare și are atribuții de valorificare a rezultatelor cercetării."

3. Punctele 1-99 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 785/1992 se abrogă.

Art. III. -

Unitățile de cercetare și de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești" sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această anexă devine anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993.

Art. VI. -

Hotărârea Guvernului nr. 509/1993 privind funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Oancea
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministrul cercetării și tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie

București, 8 februarie 1994.

Nr. 42.

ANEXĂ

UNITĂȚI DE CERCETARE ȘI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice

Nr. crt. Denumirea Sediul
localitatea județul
0 1 2 3
1. Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea Fundulea Călărași
1.2. Stațiunea de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești Pitești Argeș
1.3. Stațiunea de Cercetări Agricole Caracal Caracal Olt
1.4. Stațiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Dobrogea Valu lui Traian Constanța
1.5. Stațiunea de Cercetări Agricole Livada Livada Satu Mare
1.6. Stațiunea de Cercetări Agricole Lovrin Lovrin Timiș
1.7. Stațiunea de Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești Perișoru Călărași
1.8. Stațiunea de Cercetări Agrozootehnice Oradea Oradea Bihor
1.9. Stațiunea de Cercetări Agricole Podu Iloaiei Podu Iloaiei Iași
1.10. Stațiunea de Cercetări Agrozootehnice Secuieni Secuieni Neamț
1.11. Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava Suceava Suceava
1.12. Stațiunea de Cercetări Agricole Șimnic Șimnicu de Jos Dolj
1.13. Stațiunea de Cercetări Agricole Teleorman Drăgănești-Vlașca Teleorman
1.14. Stațiunea de Cercetări Agricole Turda Turda Cluj
2.15. Stațiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea Fundulea Călărași
3.16. Institutul de Cercetări pentru Legumicultură și Floricultură Vidra Vidra Sectorul agricol Ilfov
3.17. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Bacău Bacău Bacău
3.18. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Brăila Brăila Brăila
3.19. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Buzău Buzău Buzău
3.20. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Iernut Iernut Mureș
3.21. Stațiunea de Cercetare și Producție Legumicolă Ișalnița Ișalnița Dolj
4.22. Institutul de Cercetare și Producție pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni Pitești Argeș
4.23. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bacău Bacău Bacău
4.24. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Băneasa București -
4.25. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bihor Oradea Bihor
4.26. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița Bistrița Bistrița-Năsăud
4.27. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Buzău Buzău Buzău
4.28. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Caransebeș Caransebeș Caraș-Severin
4.29. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Cluj Cluj-Napoca Cluj
4.30. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Constanța Valu lui Traian Constanța
4.31. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Dolj Cârcea Dolj
4.32. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni Fălticeni Suceava
4.33. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Geoagiu Geoagiu Hunedoara
4.34. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Iași Iași Iași
4.35. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Lipova Lipova Arad
4.36. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
4.37. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Mureș Tîrgu Mureș Mureș
4.38. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Prahova Măgurele Prahova
4.39. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Strejești Strejești Olt
4.40. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu Gorj
4.41. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Satu Mare Viile Satu Mare Satu Mare
4.42. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Vîlcea Rîmnicu Vîlcea Vîlcea
4.43. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Voinești Voinești Dîmbovița
4.44. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Vrancea Focșani Vrancea
4.45. Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Zalău Zalău Sălaj
5.46. Institutul de Cercetări pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească Valea Călugărească Prahova
5.47. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Blaj Blaj Alba
5.48. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Bujoru Tîrgu Bujor Galați
5.49. Stagiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Drăgășani Drăgășani Vîlcea
5.50. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Greaca Greaca Giurgiu
5.51. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași Iași Iași
5.52. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Miniș Ghioroc Arad
5.53. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Murfatlar Murfatlar Constanța
5.54. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Odobești Odobești Vrancea
5.55. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Pietroasele Pietroasele Buzău
5.56. Stațiunea de Cercetare și Producție Vitivinicolă Ștefănești Ștefănești Argeș
6.57. Institutul de Cercetare și Producție a Cartofului Brașov Brașov Brașov
6.58. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc Miercurea-Ciuc Harghita
6.59. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Mîrșani Mîrșani Dolj
6.60. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Tîrgu Secuiesc Tîrgu Secuiesc Covasna
6.61. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Tîrgu Jiu Tîrgu Jiu Gorj
6.62. Stațiunea de Cercetare și Producție a Cartofului Tulcea Tulcea Tulcea
7.63. Institutul de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Fundulea Fundulea Călărași
7.64. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Arad Arad Arad
7.65. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Brașov Brașov Brașov
7.66. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Giurgiu Giurgiu Giurgiu
7.67. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Industrializarea Sfeclei de Zahăr și a Substanțelor Dulci Roman Roman Neamț
8.68. Institutul de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Brașov Brașov Brașov
8.69. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Jucu Jucu Cluj
8.70. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Pitești Pitești Argeș
8.71. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Timișoara Timișoara Timiș
8.72. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Cultura Pajiștilor Vaslui Vaslui Vaslui
9.73. Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Balotești Balotești Sectorul agricol Ilfov
9.74. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mureș-Arad Arad Arad
9.75. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Dancu Dancu Iași
9.76. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu Dulbanu Buzău
9.77. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Mărgineni Mărgineni Neamț
9.78. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet Sighetu Marmației Maramureș
9.79. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Tîrgu Mureș Tîrgu Mureș Mureș
9.80. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia Șercaia Brașov
10.81. Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța Constanța
10.82. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni Secuieni Bacău
10.83. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Bilciurești Bilciurești Dîmbovița
10.84. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Caransebeș Caransebeș Caraș-Severin
10.85. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Rușețu Rușețu Buzău
10.86. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin Reghin Mureș
10.87. Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor Popăuți Popăuți Botoșani
11.88. Institutul de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie București București -
11.89. Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni Perieni Vaslui
11.90. Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila Brăila Brăila
11.91. Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni Dăbuleni Dolj
12.92. Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa-Giurgiu - Băneasa Giurgiu
13.93. Institutul de Economie Agrară București București -
14.94. Institutul de Chimie Alimentară București București -
15.95. Institutul de Biologie și Nutriție Animală Balotești Balotești Sectorul agricol Ilfov
16.96. Centrul de Cercetări pentru Protecția Plantelor București București -
17.97. Centrul de Cercetare, Proiectare pentru Piscicultura, Pescuit și Industrializarea Peștelui Galați Galați Galați
17.98. Stațiunea de Cercetări pentru Piscicultura Nucet Nucet Dîmbovița
18.99. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava Suceava
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...