Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 3/1990 privind amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse

Modificări (...), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se amnistiază infracțiunile politice prevăzute în Codul penal și în legile speciale săvîrșite după data de 30 decembrie 1947.

Prin infracțiuni politice, în sensul prezentului decret-lege, se înțeleg faptele care au avut drept scop: Practică judiciară (1)

a) exprimarea protestului împotriva dictaturii și cultului personalității, împotriva terorii și abuzului de putere din partea celor ce au deținut puterea politică;

b) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, obținerea de drepturi civile și politice, economice, sociale și culturale, înlăturarea măsurilor discriminatorii;

c) obținerea oricăror alte revendicări democratice.

Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător contravențiilor comise în scopurile arătate în acest articol.

Art. 2. -

Se amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate pînă la 3 ani inclusiv sau amendă.

Art. 3. -

Se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare pînă la 3 ani inclusiv sau cu amendă, aplicate de instanța de judecată, precum și măsura trimiterii într-o școală de muncă și reeducare luată față de minori.

Art. 4. -

De prevederile art. 2 și 3 nu beneficiază recidiviștii, cei care au săvîrșit infracțiuni de omor, tâlhărie, vătămare corporală gravă, viol, distrugere calificată, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, supunere la rele tratamente, represiune nedreaptă, evadare, precum și orice infracțiuni sancționate de lege cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare.

Art. 5. -

În cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată privind infracțiunile care nu se amnistiază potrivit art. 1 și 2, procesul penal va începe sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentului decret-lege referitoare la grațiere.

Art. 6. -

Prevederile prezentului decret-lege cu privire la amnistie se aplică, în mod corespunzător, faptelor prevăzute de legea penală și abaterilor date, prin lege, în competența comisiilor de judecată.

Art. 7. -

Faptele care, potrivit art. 181 din Codul penal, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni nu se mai sancționează, iar amenzile și celelalte sancțiuni cu caracter administrativ aplicate pentru asemenea fapte nu se mai execută în măsura în care nu au fost executate.

Art. 8. -

Sancțiunile contravenționle nu se mai aplică, iar în cazul în care au fost aplicate, nu se mai execută.

Art. 9. -

Cei grațiați, care în decurs de 3 ani săvîrșesc o infracțiune intenționată, vor executa, pe lîngă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune, și pedeapsa neexecutată ca urmare a aplicării prezentului decret-lege.

Art. 10. -

Pe lîngă fiecare penitenciar și școală specială de. muncă și reeducare se instituie comisii formate din delegați ai organelor de justiție, procuratură și poliție, care vor face propuneri motivate de grațiere individuală și pentru alți condamnați care nu beneficiază de prevederile prezentului decret-lege, dar care, în cursul executării pedepsei, au avut o comportare bună, dînd dovezi temeinice de îndreptare.

Art. 11. -

Dispozițiile prezentului decret-lege se aplică numai faptelor comise pînă la data de 22 decembrie 1989 inclusiv.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 4 ianuarie 1990.

Nr. 3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...