Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 41/1990 privind asigurarea unui climat de ordine și legalitate

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 ianuarie 1990 până la 31 ianuarie 2012, fiind abrogat prin Lege 187/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul apărării demnității și întăririi autorității persoanelor desemnate să asigure ordinea și liniștea publică, să apere cuceririle revoluției populare din decembrie 1989, avuția națională și drepturile fundamentale ale cetățenilor,

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Insulta, calomnia ori amenințarea săvîrșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui ofițer, maistru militar, subofițer sau militar în termen din cadrul Ministerului Apărării Naționale, poliției sau al altor unități ale Ministerului de Interne, aflat în executarea unei misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice, de apărare a avuției naționale, a vieții, integrității corporale și a bunurilor cetățenilor ori în legătură cu activități îndeplinite în executarea unei asemenea misiuni, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Lovirea sau orice acte de violență, precum și vătămarea corporală, săvîrșite împotriva uneia dintre persoanele și în condițiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Faptele prevăzute în alin. 1 și 2 îndreptate împotriva judecătorilor sau procurorilor, militari ori civili, sau a membrilor tribunalelor extraordinare aflați în exercițiul funcțiunii sau în legătură cu activități îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se sancționează cu pedepsele prevăzute în acele alineate.

(4) Persoanele aflate în stare legală de reținere sau deținere care produc acte de dezordine și se manifestă violent împotriva cadrelor militare cu atribuții de comandă, pază și supraveghere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Pedeapsa aplicată se adaugă la pedeapsa ce se execută, fără a se putea depăși maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.

Art. 2. -

Urmărirea și judecarea infracțiunilor prevăzute în art. 1 se fac de urgență, potrivit procedurii privind infracțiunile flagrante.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 26 ianuarie 1990.

Nr. 41.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ultrajul în legea penală română. Conținutul constitutiv și precedente legislative
;
se încarcă...