Art 8 | Decret-lege 42/1990

Acesta este un fragment din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Terenul aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deținătorilor; acestea pot fi înstrăinate și lăsate moștenire. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Terenul prevăzut la alin. 1, împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosință membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăși suprafața de 6.000 metri pătrați pentru deținătorul casei de locuit. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță, instanțele au recunoscut dreptul de proprietate pârâtului nu numai pentru terenul de care abeneficiat pentru construcția de locuințe, dar și pentru cel ce i-a fost atribuit ca lot în folosință, reținându-se, nelegal, că textul art. 23 din Legea nr. 18/1991, ca normă de trimitere la art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990, i-ar recunoaște un asemenea drept. Soluția afost reformată în recurs cu trimiterea cauzei la prima instanță pentru identificare, prin expertiză topo, aîntinderii și configurației terenului, pentru care reclamantul ajustificat, în condițiile arătate, dreptul său de proprietate1. 
    1 C.A. Suceava, secția civilă, decizia nr. 665/2000 (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    426 M.Of. nr. 17 din 30 ianuarie 1990. Decretul-lege a fost abrogat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991. Conform art. 8 din acest act normativ, „Terenul aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietate particulară a deținătorilor, acestea pot fi înstrăinate și lăsate moștenire. Terenul prevăzut la alin. (1), împreună cu lotul care poate fi atribuit în folosință membrului cooperator, potrivit prevederilor art. 4, nu poate depăși suprafața de 6.000 mp pentru deținătorul casei de locuit”.
Potrivit art. 4 din Decretul-lege citat, „adunările generale ale cooperativelor agricole de producție pot hotărî atribuirea de loturi în folosință de până la 5.000 mp teren agricol sau în echivalent agricol”.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Decret-lege 42/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Reviste:
Taxele de moștenire după modificările la legea cadastrului
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...