Art 4 | Decret-lege 42/1990

Acesta este un fragment din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Adunările generale ale cooperativelor agricole din celelalte zone pot hotărî atribuirea de loturi în folosință de pînă la 5.000 metri pătrați teren arabil sau în echivalent agricol fiecărui membru cooperator sau pensionar cooperator, precum și mecanizatorilor și altor lucrători din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cu obligația ca aceștia să efectueze în cooperativă volumul de muncă și, respectiv, lucrările mecanizate stabilite. Jurisprudență

În condițiile prevăzute la alineatul precedent, adunările generale pot atribui astfel de loturi în folosință și persoanelor care doresc să se întoarcă în sat și să devină membri cooperatori.

Adunările generale ale cooperativelor agricole din toate zonele țării pot atribui în folosință pînă la 2.500 metri pătrați teren arabil de familie și altor categorii de persoane care locuiesc în comună, în satele și orașele învecinate și nu sînt membri cooperatori, cu obligația de a cultiva în bune condiții pămîntul și de a plăti cooperativei o taxă anuală stabilită de adunarea generală a acesteia.

La stabilirea taxei se va ține seama de calitatea și potențialul terenurilor care urmează a fi atribuite în folosință.

În vederea aplicării asolamentelor și a executării lucrărilor de combatere a bolilor și dăunătorilor, suprafețele de teren ce se atribuie în folosință potrivit prezentului articol urmează să fie situate, de regulă, în sole compacte, în vatra satului.

Acesta este un fragment din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    2 Textul art. 23 din Legea nr. 18/1991 afost completat prin introducerea alin. (21), cu următorul cuprins: „În cazul înstrăinării construcțiilor, suprafețele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părți la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă” (Titlul IV, art. I pct. 4 din Legea nr. 247/2005). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Din cuprinsul art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 coroborat cu cel al art. 4 (la care art. 8 face trimitere) rezultă că legiuitorul aavut în vedere două categorii de terenuri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Decret-lege 42/1990:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...