Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 24/1990 privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 1990 până la 31 ianuarie 2014, fiind abrogat prin Lege 187/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 unele persoane, înțelegînd în mod greșit sensul și scopurile revoluției, ignorînd prevederile legale, au ocupat în mod abuziv unele locuințe din fondul locativ de stat, fără a ține seama că mulți cetățeni cărora li s-au distrus casele în timpul revoluției nu au unde locui și că prin fapta lor aduc, în condițiile actuale, o gravă atingere ordinii și legalității în domeniul atribuirii locuințelor

În vederea restabilirii legalității în acest domeniu,

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Ocuparea unei locuințe din fondul locativ de stat înainte de încheierea contractului de închiriere constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.

Art. 2. -

Unitatea care are în administrare ori care urmează să preia în administrare locuința ocupată abuziv are obligația să aducă la cunoștința organelor de urmărire penală că s-a săvîrșit fapta prevăzută la art. 1, ori de cîte ori o constată.

Art. 3. -

Urmărirea și judecarea persoanelor care au săvîrșit infracțiunea prevăzută la art. 1 se fac de urgență, potrivit procedurii prevăzute pentru infracțiunile flagrante.

Dacă persoanele prevăzute la alin. 1 eliberează locuința din proprie inițiativă, în timpul procesului penal, urmărirea sau judecata încetează, iar dacă eliberarea s-a făcut după rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare, pedeapsa nu se mai execută.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 14 ianuarie 1990.

Nr. 24.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...