Guvernul României

Hotărârea nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 766/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor de încercări în construcții, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Hotărârea intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU
DAN MIRCEA POPESCU,
ministru de stat, ministrul muncii
și protecției sociale

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 15 iulie 1994.

Nr. 393.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind autorizarea și acreditarea laboratoarelor
de încercări în construcții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...