Parlamentul României

Legea nr. 132/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 08 iunie 2015.

În vigoare de la 11 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgență în rețelele publice de telefonie mobilă este 113."

2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Mesajele asociate unor apeluri de urgență transmise către numărul 113 de persoane cu dizabilități de auz și/sau vorbire înregistrate la administratorul SNUAU, precum și mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite."

3. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

"

d1) mesaj asociat unui apel de urgență - orice mesaj scurt (SMS), transmis ulterior unui apel de urgență, privind aceeași situație de urgență, către Serviciul de urgență 112, de o persoană cu dizabilități de auz și/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;".

4. La articolul 3, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

"

h1) mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenție, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU, sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor;".

5. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire."

6. La articolul 12, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

"

j) primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire."

7. La articolul 15, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) de a asigura primirea și retransmiterea mesajului asociat unui apel de urgență, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul cu dizabilități de auz și/sau vorbire."

8. La articolul 18, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

"

(3) Persoanele cu dizabilități de auz și/sau vorbire au dreptul să comunice prin mesaje asociate unui apel de urgență, cu condiția înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deținut.

(4) Administratorul SNUAU are obligația de a organiza, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, activitatea pentru înregistrarea numerelor de telefon care pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență prin intermediul mesajelor asociate unui apel de urgență.

(5) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul să tarifeze mesajele transmise către 113 de utilizatorii neînregistrați conform alin. (4), distinct față de planul tarifar deținut de respectivii utilizatori."

9. La articolul 20, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"

(12) Prin decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se pot stabili și alte modalități de realizare a localizării apelanților către SNUAU."

10. La articolul 32 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) apelarea abuzivă a numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 5 iunie 2015.

Nr. 132.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...