Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum și a calendarului de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 iunie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios nr. N.B./4.928/2015,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală resurse umane, juridic și contencios și celelalte instituții implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Gabriel Florin Pușcău,
secretar general

București, 21 mai 2015.

Nr. 652.

ANEXA Nr. 1

NORME
de organizare și desfășurare a examenului de grad principal, sesiune 2015

ANEXA Nr. 2

Calendar privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atribuții/Responsabil Articolul din norme
28 august 2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii și bibliografiei pentru examen Ministerul Sănătății Art. 5 alin. (3)
18 septembrie 2015 Publicarea anunțului de examen în săptămânalul "Viața Medicală" Ministerul Sănătății Art. 5 alin. (1)
18 septembrie 2015 Nominalizarea de către ministrul sănătății a comisiei centrale de examen Ministerul Sănătății Art. 6 alin. (1)
1 octombrie 2015 Nominalizarea componenței comisiilor locale de examen Președintele filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.) Art. 7 alin. (1)
1 octombrie 2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către președintele comisiei centrale de examen Președintele Comisiei Centrale de Examen (directorul general adjunct al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății) Art. 7 alin. (1)
2 octombrie 2015 Instruirea președinților comisiilor locale de examen Comisia centrală de examen Art. 12 lit. (e)
5-22 octombrie 2015 Perioada de înscriere Comisia locală de examen - la sediul filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. Art. 16 alin. (1)
23-28 octombrie 2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins"
Afișarea listei candidaților declarați "Admis" Primirea contestațiilor dosarelor
Comisia locală de examen - la sediul filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. Art. 16 alin. (2), (3), (4)
26 octombrie 2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenții medicali generaliști Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 alin. (1)
27 octombrie 2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidați Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 alin. (1)
29 octombrie 2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns și a grilelor de corectură
Susținerea testului-grilă - asistenții medicali generaliști (orele 10,00-12,00)
Comisia locală de examen Art. 19 alin. (3)
29-30 octombrie 2015 Primirea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenți medicali generaliști Comisia locală de examen Art. 30 alin. (1)
30 octombrie 2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns și a grilelor de corectură
Susținerea testului-grilă - alte categorii de candidați (orele 10,00-12,00)
Comisia locală de examen Art. 19 alin. (3)
30-31 octombrie 2015 Primirea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidați Comisia locală de examen Art. 30 alin. (1)
1 noiembrie 2015 Soluționarea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenți medicali generaliști Comisia locală de examen Art. 30 alin. (1)
2 noiembrie 2015 Soluționarea contestațiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidați Comisia locală de examen Art. 30 alin. (1)
1-2 noiembrie 2015 Afișarea rezultatelor Comisia locală de examen - la sediul filialelor O.A.M.G.M.A.M.R. Art. 30 alin. (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...