Guvernul României

Hotărârea nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informațional referitor la situația numerică a personalului din instituțiile publice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 aprilie 1995 până la 29 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 9/2017.
Formă aplicabilă de la 12 ianuarie 1998 până la 29 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

În vederea creării unei bănci de date și informații necesare cunoașterii cu exactitate a situației personalului plătit din fonduri publice, instituțiile publice finanțate din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, precum și din bugetele instituțiilor publice ale căror cheltuieli de funcționare și investiții se asigură integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare și subvenții acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcție de subordonare, vor depune semestrial, în termen de 15 zile de la data expirării fiecărui semestru, date și informații cu privire la numărul de personal al acestora, valabile în ultima zi a semestrului respectiv, după cum urmează:

a) la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a căror finanțare se asigură din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexe la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) la ordonatorii principali de credite din apărarea națională, ordinea publică și siguranța națională, pentru aparatul instituțiilor publice din subordinea acestora;

c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale în unitățile administrativ-teritoriale, pentru:

- ordonatorii principali de credite bugetare din administrația publică locală;

- ordonatorii secundari și terțiari de credite bugetare, inclusiv instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri extrabugetare, cu excepția celor prevăzuți la lit. b).

Art. 2. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții la prezenta hotărâre, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să constituie infracțiuni:

a) prezentarea de date eronate;

b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor și informațiilor, prevăzut la art. 1.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei.

(3) Contravențiile se constată și amenzile se aplică de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și unitățile lor teritoriale.

(4) Contravențiilor prevăzute la acest articol le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la datele și informațiile ce urmează a se comunica, precum și machetele-model pentru prezentarea acestora.

;
se încarcă...