Guvernul României

Criteriile de normare pentru personalul de la căminele-școală, școlile profesionale, liceele speciale și centrele școlare pentru deficienți și minori cu tulburări de comportament din 17.05.1990

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 1990 până la 02 noiembrie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1251/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

I. Cămine-școală pentru deficienți parțial recuperabili

A. Personal didactic:

a) Personal de conducere:

1. Director - un post pe unitate.

2. Director adjunct - se normează un post la unitățile cu cel puțin 12 clase (grupe) de elevi, al doilea post se poate norma la căminele cu peste 30 de clase.

b) Personal de predare:

1. Educatoare grădiniță - cîte un post pe schimb pentru fiecare grupă; la 6 posturi astfel normate se acordă cîte două posturi de educatoare pentru asigurarea desfășurării activității în zilele nelucrătoare și în timpul concediilor.

2. Învățător - un post de fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit numărului de ore săptămînal din planul de recuperare.

3. Profesor la clasele V-VIII - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.

4. Educator - cîte un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuînd 24 de ore de activitate directă cu copiii, săptămînal. La fiecare 6 posturi astfel normate se acordă un post pentru zilele nelucrătoare și concedii.

5. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă (grupă) de copii nevăzători.

6. Profesor psihopedagog (defectolog) - cîte un post la 3 clase (grupe) pentru 16 ore săptămînal.

7. Profesor pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie - cîte un post pentru 150 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 250 elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale, cu activitate de 16 ore săptămînal.

8. Maistru instructor - cîte un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămînal.

c) Personal auxiliar de învățămînt:

1. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - cîte un post pentru 50 de elevi interni, pentru activitățile colective, organizarea și îndrumarea timpului liber al elevilor.

2. Asistente sociale - cîte un post pentru 150 de elevi, în medie.

3. Laborant sau bibliotecar - cîte un post pe unitate; al doilea post se poate acorda la unitățile cu peste 200 elevi.

d) Personal de administrație:

1. Contabil-șef - un post pentru fiecare unitate.

2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate.

e) Personal de deservire:

1. Îngrijitor - cîte un post la 300 mp suprafață de curățenie.

2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreținere imobile, instalații și reparat material didactic.

f) Personal pentru internate și cantine - personal funcțional:

1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.

2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.

3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principali) - un post la 150 elevi, în medie pe toate unitățile.

4. Monitor bucătărie - un post la 30 elevi interni și la 50 de elevi semiinterni.

5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi interni.

6. Infirmier sau brancardier - un post la 15 preșcolari și la 75 elevi deficienți.

7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 25 de elevi, în medie, la toate unitățile.

8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.

9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.

10. Personal pentru gospodăriile anexe la cantină - un post la 10-40 porci, două posturi la 41-80 de porci, 3 posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru vite, oi, păsări, iepuri etc.

II. Școli profesionale, licee și școli postliceale speciale

A. Personal didactic:

a) Personal de conducere:

1. Director - un post pe unitate.

2. Director adjunct - un post pentru cel puțin 12 clase de elevi interni și peste 15 clase la unitățile cu semiinternat; al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 30 de clase, sau cu cel puțin 2 forme de învățămînt special.

b) Personal de predare:

1. Profesor - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.

2. Profesor psihopedagog (defectolog) - un post la 200 de elevi, în medie, pentru predarea a 16 ore săptămînal.

3. Profesor pentru cultură fizică medicală, kinetoterapie și educație psihomotorie, pentru 16 ore săptămînal - un post pentru 100 de elevi cu deficiențe neuromotorii și pentru 200 de elevi cu deficiențe senzoriale sau mintale.

4. Profesor preparator (nevăzător) - un post pentru fiecare clasă de elevi nevăzători.

5. Maistru instructor - un post pentru 24 de ore de instruire practică, săptămînal.

c) Personal auxiliar de învățămînt:

1. Pedagog - un post la 25 de elevi interni și cîte un post la 50 de elevi semiinterni.

2. Asistent social - cîte un post pentru 200 de elevi, în medie.

3. Laborant sau bibliotecar - cîte un post pentru 250 de elevi, în medie.

d) Personal pentru atelierele școlare:

1. Șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal), muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producție anuală, în medie pe toate unitățile.

e) Personal de administrație:

1. Contabil-șef - un post la fiecare unitate școlară.

2. Secretar (principal) - un post la fiecare unitate școlară.

f) Personal de deservire:

1. Îngrijitor - un post la 300 mp suprafață de curățenie pentru elevii deficienți de vedere și un post la 500 mp la celelalte unități speciale de învățămînt.

2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 de elevi pentru întreținere imobile, instalații și reparat material didactic.

g) Personal pentru internate și cantine:

1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.

2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.

3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi, în medie, pe toate unitățile.

4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi interni și 50 de elevi semiinterni.

5. Supraveghetor de noapte - un post la 35 de elevi nevăzători interni și la 50 de elevi la celelalte categorii de deficienți.

6. Infirmier, brancardier - un post la 150 de elevi.

7. Spălătoreasă, lenjereasă, frizer, cizmar, croitor, muncitor calificat, muncitor necalificat - un post la 35 de elevi.

8. Portar, paznic - un post pe tură la fiecare punct de pază stabilit de organele de poliție.

9. Vizitiu, șofer - un post pentru fiecare vehicul cu tracțiune animală, respectiv autovehicul.

10. Personal pentru gospodăriile anexe - un post pentru 10-40 porci, două posturi pentru 41-80 de porci, trei posturi la peste 80 de porci și un post în plus pentru alte animale (vite, oi, păsări, iepuri etc.).

III. Școli speciale de reeducare

A. Personal didactic:

a) Personal de conducere:

1. Director - un post pe unitate.

2. Director adjunct - un post la școlile cu peste 12 clase de elevi, al doilea post se poate norma la unitățile cu peste 20 de clase de elevi sau cu cel puțin 2 forme de învățămînt special.

b) Personal de predare:

1. Învățător - un post pentru fiecare clasă I-IV cu activitate de predare potrivit planului de învățămînt.

2. Educator - un post pentru fiecare clasă (grupă) de elevi, efectuînd 24 ore săptămînal activitate directă cu elevii.

3. Profesor - cîte un post pentru predarea a 16 ore săptămînal.

4. Profesor psihopedagog - cîte un post la 75 de elevi, pentru psihodiagnoză, orientare școlar-profesională și psihoterapie, pentru 16 ore săptămînal.

c) Personal auxiliar de învățământ:

1. Instructor (principal) pentru educație, cu pregătire medie - cîte un post la 30 de minori.

2. Asistent social (principal) - un post la 150 de minori, în medie.

3. Laborant sau bibliotecar - un post pentru 200 de elevi, în medie.

d) Personal pentru atelierele școlare:

1. Șef atelier, instructor, tehnician, contabil, magaziner, funcționar (inclusiv principal) muncitori calificați sau alte funcții asemănătoare pentru practica productivă a elevilor - un post pentru 100.000 lei producție anuală.

e) Personal de administrație:

1. Contabil-șef - un post la fiecare școală.

2. Secretar (principal) - un post la fiecare școală.

f) Personal de deservire:

1. Îngrijitor - un post pentru 500 mp suprafață de curățenie.

2. Muncitor calificat (fochist) - un post pe tură la centrala termică sau la uzina de apă, inclusiv pentru lucrările de întreținere.

3. Muncitor calificat întreținere - un post la fiecare unitate și al doilea la cele cu peste 200 pentru întreținerea imobilelor, instalațiilor și reparat material didactic.

g) Personal pentru internate și cantine:

1. Administrator - un post la fiecare unitate școlară.

2. Magaziner - un post la fiecare unitate școlară.

3. Contabil, funcționar sau altele asemănătoare (inclusiv principal) - un post la 150 de elevi.

4. Muncitor bucătărie - un post la 30 de elevi.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...