Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul nr. 90/1990 privind înființarea și organizarea Comisiei muzeelor și colecțiilor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 1990 până la 30 august 1994, fiind abrogat prin Ordonanță 68/1994.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea ocrotirii, cunoașterii, evidenței, păstrării, folosirii adecvate, conservării, restaurării și punerii în valoare a patrimoniului cultural național mobil al României, precum și pentru coordonarea activității muzeelor și colecțiilor muzeale de orice fel din întreaga țară,

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se înființează, pe lîngă Ministerul Culturii, Comisia muzeelor și colecțiilor.

Comisia muzeelor și colecțiilor este instituție autonomă și va coordona activitatea de ocrotire, cunoaștere, evidență, păstrare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național mobil al României, precum și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor muzeale.

Hotărîrile comisiei în domeniul său de activitate sînt obligatorii pentru toți deținătorii de muzee și colecții, indiferent de forma de proprietate.

Art. 2. -

Se înființează Direcția muzeelor și colecțiilor, instituție bugetară, cu personalitate juridică, ca organ operativ al comisiei prevăzute la art. 1. Gradul de organizare al direcției se stabilește de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Fondurile necesare funcționării direcției se asigură atît de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii și unitățile administrativ-teritoriale, din donații de la organizații obștești și de cult, de la persoane fizice, cît și din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.

Art. 3. -

Numărul și structura personalului din aparatul Direcției muzeelor și colecțiilor se stabilesc corespunzător cerințelor activității desfășurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuți în planurile anuale.

Art. 4. -

Ministerul de Interne și organele poliției vor sprijini, la cerere, Comisia muzeelor și colecțiilor în aplicarea atribuțiilor prevăzute în prezentul decret.

Art. 5. -

Comisia muzeelor și colecțiilor va prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de reglementare generală în domeniul său de activitate, precum și de organizare a activității instituțiilor specializate.

Art. 6. -

Radu Florescu se numește în funcția de președinte al Comisiei muzeelor și colecțiilor.

Art. 7. -

Membrii Comisiei muzeelor și colecțiilor se numesc de ministrul culturii, la propunerea președintelui comisiei.

Art. 8. -

Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul și bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii.

Art. 9. -

Legea nr. 63/1974, Decretul nr. 13/1975, decretele prezidențiale nr. 52/1975 și nr. 53/1975, precum și prevederile din Decretul nr. 244/1978 cu privire la obligativitatea depunerii la Banca Națională a bunurilor culturale mobile cuprinzînd metale prețioase sau pietre prețioase ori semiprețioase, H.C.M. nr. 661/1955, H.C.M. nr. 311/1975 și H.C.M. nr. 312/1975, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului decret, se abrogă.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 5 februarie 1990.

Nr. 90.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...