Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul nr. 105/1990 privind înființarea Comisiei Naționale de Informatică

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 1990 până la 29 decembrie 1998, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 56/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pe data prezentului decret se înființează, în subordinea guvernului, Comisia Națională de Informatică.

Art. 2. -

Comisia Națională de Informatică se înființează prin preluarea activității de informatică de la Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii, care își schimbă denumirea în Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 3. -

Unitățile prevăzute în anexa la prezentul decret trec în subordinea directă a Comisiei Naționale de Informatică.

Art. 4. -

Comisia Națională de Informatică funcționează ca organism interministerial, din al cărui consiliu de conducere fac parte și reprezentanți ai unor ministere și organe centrale, la nivel de adjuncți ai miniștrilor, precum și cadre de specialitate din unități productive, de cercetare-proiectare, instituții de învățămînt și din unități de informatică.

Art. 5. -

Popescu Damian se numește în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Informatică, cu grad de ministru secretar de stat.

Art. 6. -

Comisia Națională de Informatică, împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, va prezenta la guvern, în termen de 15 zile, propuneri privind structura sa organizatorică.

Art. 7. -

Decretul nr. 25/1989 și Hotărîrea guvernului nr. 27/1990 se modifică corespunzător prevederilor prezentului decret.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 8 februarie 1990.

Nr. 105.

ANEXĂ

UNITĂȚILE
care trec în subordinea directă a Comisiei Naționale de Informatică

1. Centrele teritoriale de calcul electronic din subordinea fostelor consilii populare județene (în afara oficiilor de calcul din componența fostelor consilii populare județene și a cabinetelor de organizare).

2. Institutul de cercetări pentru informatică.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...