Art 7 Regiile autonome | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regiile autonome -
Art. 7.
-

Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, după modele stabilite de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de direcțiile financiare teritoriale de la sediul regiei în cauză.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al regiilor autonome organizate la nivel național se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face în presa locală.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Regiile autonome
Art 3 Regiile autonome
Art 4 Regiile autonome
Art 5 Regiile autonome
Art 6 Regiile autonome
Art 7 Regiile autonome
Art 8 Regiile autonome
Art 9 Regiile autonome
Art 10 Regiile autonome
Art 11 Regiile autonome
Art 12 Regiile autonome
Art 13 Regiile autonome
Art 14 Regiile autonome
Art 15 Regiile autonome
Art 16 Societăți comerciale
Art 17 Societăți comerciale
;
se încarcă...