Art 6 Regiile autonome | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regiile autonome -
Art. 6.
- Doctrină (1)

Regia autonomă trebuie să acopere, cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobînzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și să obțină profit.

Cheltuielile vor putea depăși veniturile numai pentru motive temeinice - în special pentru executarea de lucrări și servicii în interes public - cu aprobarea, pentru fiecare caz în parte, a ministrului de stat pentru orientarea economică, pe baza propunerii ministerului de resort, avizată de Ministerul Finanțelor. În asemenea cazuri, o dată cu aprobarea, se vor stabili cuantumul și sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Dacă bunurile respective sunt frugifere, titularii dreptului real de administrare le vor putea culege fructele. Modul de folosire afructelor diferă după cum ele au fost culese de oregie autonomă sau de oinstituție publică. Regiile autonome, fiind întreprinderi care funcționează pe principii economice, așa cum dispune Legea nr. 15/1990 prin art. 6324, vor folosi aceste fructe pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității lor. Instituțiile publice acăror activitate este finanțată de la buget nu vor folosi aceste fructe decât în mod excepțional, atunci când legea le permite să se finanțeze și din venituri extrabugetare. Regula este aceea că instituțiile publice varsă la buget veniturile astfel realizate. 
    324 Acest articol a fost abrogat prin O.G. nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Regiile autonome
Art 3 Regiile autonome
Art 4 Regiile autonome
Art 5 Regiile autonome
Art 6 Regiile autonome
Art 7 Regiile autonome
Art 8 Regiile autonome
Art 9 Regiile autonome
Art 10 Regiile autonome
Art 11 Regiile autonome
Art 12 Regiile autonome
Art 13 Regiile autonome
Art 14 Regiile autonome
Art 15 Regiile autonome
Art 16 Societăți comerciale
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...