Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 57.
- Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Înființarea regiilor autonome și a societăților comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepția unităților agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.

Toate contractele, autorizațiile sau alte înscrisuri prin care întreprinderi, instituții, unități economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau închiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agenția națională pentru privatizare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 57 din Legea nr. 15/1990, toate unitățile economice de stat s-au reorganizat fie ca societăți comerciale, având ca unic acționar statul, fie ca regii autonome. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Dispoziții comune
Art 49 Dispoziții comune
Art 50 Dispoziții comune
Art 51 Dispoziții comune
Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 53 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 54 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 55 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...