Art 53 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 53.
- Jurisprudență

Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfășurării activităților administrației de stat, rezerve ale statului și altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului și se administrează direct de instituțiile cărora le sînt date în folosință.

Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aprobă de Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei, cu excepția situațiilor în care prin lege se dispune altfel. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    c) În schimb, interpretarea restrictivă este impusă de concluzia că între formularea unei norme juridice și cazurile de punere în practică există neconcordanță, în sensul că formularea este prea largă față de ipotezele care se pot încadra în text. De exemplu, în legătură cu art. 53 alin. (2) din Legea nr.15/1990, s-a pus întrebarea dacă prin „acte de decizie”, care privesc bunurile care rămân în proprietatea statului după reorganizarea unităților economice de stat, trebuie să înțelegem atât cele de dispoziție, cât și cele de administrare, ori numai primele? Întrucât textul conține odispoziție de excepție, care este de strictă interpretare și aplicare, urmează afi înțeles ca referindu-se doar la actele de dispoziție, care au ca obiect bunurile prevăzute în alin. (1) al art. 53 A se vedea Gh. Beleiu, op.cit., 1995, p. 56.. Un alt exemplu este art. 1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, care prevede că: „Societățile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române”, unde trebuia precizat că este vorba doar de societățile comerciale înființate potrivit acestei legi A se vedea G. Boroi, op.cit., 1999, pp. 28-29.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Dispoziții comune
Art 49 Dispoziții comune
Art 50 Dispoziții comune
Art 51 Dispoziții comune
Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 53 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 54 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 55 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...