Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 52.
- Respingeri de neconstituționalitate (1)

Pînă la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții prin balanțe materiale, regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balanțele întocmite de Ministerul Resurselor și Industriei.

În măsura în care beneficiarul de repartiție constată că deține un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vînzarea acelui excedent la prețuri ce pot depăși prețurile de cumpărare. Asemenea operațiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor și Industriei. În mod similar va putea proceda și furnizorul nominalizat prin repartiție dacă beneficiarul său îi notifică, înainte de încheierea contractului, că nu este interesat a-și prelua cota repartizată.

Refuzul de încheiere a contractului, cu încălcarea prevederilor prezentului articol, atrage răspunderea civilă a regiei autonome sau a societății comerciale vinovate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Dispoziții comune
Art 49 Dispoziții comune
Art 50 Dispoziții comune
Art 51 Dispoziții comune
Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 53 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 54 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 55 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...