Art 51 Dispoziții comune | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții comune -
Art. 51.
- Doctrină (1)

Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăți comerciale cu capital de stat sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Jurisprudență

Pentru soluționarea litigiilor dintre ele regiile autonome și societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Legea nr. 15/1990 privitoare la reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale astabilit că toate litigiile dintre regiile autonome sau societățile comerciale cu capital de stat sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun (art. 51). Același act normativ, în art. 51 alin. (2), astabilit că pentru soluționarea litigiilor „regiile autonome și societățile comerciale pot apela și la arbitraj”. Prin urmare, Legea nr. 15/1990 nu exclude calea arbitrajului în soluționarea litigiilor dintre regiile autonome și societățile comerciale. La calea arbitrajului privat pot recurge și societățile comerciale organizate în baza Legii nr. 31/1990. De aceea, se afirmă, pe bună dreptate, că în prezent orice litigiu de natură comercială este susceptibil de afi soluționat pe cale arbitrală71. 
    71 A se vedea în acest sens V. Babiuc, O. Căpățînă, Situația actuală a arbitrajului comercial internațional în România, R.D.C. nr. 6/1993, p. 7.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
Art 47 Dispoziții comune
Art 48 Dispoziții comune
Art 49 Dispoziții comune
Art 50 Dispoziții comune
Art 51 Dispoziții comune
Art 52 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 53 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 54 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 55 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 56 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 57 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 58 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...