Art 5 Regiile autonome | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Regiile autonome -
Art. 5.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Înstrăinarea bunurilor imobile aparținînd regiei autonome sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Prin art. 5 din Legea nr. 15/1990 s-a prevăzut că regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    405 „Numai prin încălcarea flagrantă a dreptului de proprietate dobândit de reclamantă în baza art. 20 din Legea nr. 15/1990 și cu depășirea propriei competențe, Guvernul României a dispus transferul spațiilor comerciale în patrimoniul altei societăți cu capital majoritar de stat”.Cu această motivare a fost anulată în parte H.G. nr. 391/1995 prin care s-a dispus transmiterea fără plată a unor spații comerciale din patrimoniul unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat în patrimoniul unei alte asemenea societăți (C.S.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 210/1999, în Dreptul nr. 8/1999). [ Mai mult... ] 

.....
    d) înstrăinarea bunurilor imobile aparținând unei regii autonome se face cu aprobarea ministerului de resort art. 5 alin. (3) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale]; [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Regiile autonome
Art 3 Regiile autonome
Art 4 Regiile autonome
Art 5 Regiile autonome
Art 6 Regiile autonome
Art 7 Regiile autonome
Art 8 Regiile autonome
Art 9 Regiile autonome
Art 10 Regiile autonome
Art 11 Regiile autonome
Art 12 Regiile autonome
Art 13 Regiile autonome
Art 14 Regiile autonome
Art 15 Regiile autonome
Reviste:
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Considerații generale privind drepturile reale corespunzătoare proprietății publice
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...