Art 36 Asocierea și libera concurență | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asocierea și libera concurență -
Art. 36.
-

Se interzic orice acorduri între societățile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere între acestea și orice practici concertate care sînt susceptibile a afecta comerțul între agenții economici și care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrîngerea sau denaturarea jocului concurenței, ori exploatarea de manieră abuzivă a unei poziții dominante deținută pe piață sau pe o parte substanțială de piață, cum sînt:

a) fixarea sau impunerea de manieră directă sau indirectă a prețurilor de monopol și de dumping, ori a altor condiții contractuale neloiale;

b) limitarea sau controlul producției, desfacerii, dezvoltării tehnice sau investițiilor;

c) împărțirea piețelor sau surselor de aprovizionare;

d) aplicarea față de partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, producîndu-le în acest fel un dezavantaj în raporturile concurențiale;

e) subordonarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

Încălcarea interdicțiilor prevăzute la alin. 1 atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de legea civilă sau penală pentru acțiunile de concurență neloială.

Sînt interzise activitățile unui agent economic sau ale unui grup de agenți economici care ocupă o piață, o poziție dominantă caracterizată printr-o situație de monopol sau printr-o concentrare manifestă a puterii economice, în măsura în care aceste activități pot afecta funcționarea normală a pieței în condiții de liberă concurență.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 26 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 27 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 28 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 29 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 30 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 31 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 32 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 33 Asocierea și libera concurență
Art 34 Asocierea și libera concurență
Art 35 Asocierea și libera concurență
Art 36 Asocierea și libera concurență
Art 37 Asocierea și libera concurență
Art 38 Asocierea și libera concurență
Art 39 Asocierea și libera concurență
Art 40 Asocierea și libera concurență
Art 41 Dispoziții comune
Art 42 Dispoziții comune
Art 43 Dispoziții comune
Art 44 Dispoziții comune
Art 45 Dispoziții comune
Art 46 Dispoziții comune
;
se încarcă...