Art 23 Societăți comerciale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societăți comerciale -
Art. 23.
- Jurisprudență

Societățile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenției naționale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor.

În temeiul titlurilor astfel primite, Agenția națională pentru privatizare va emite înscrisuri nominative de valoare a cîte 5.000 lei pe care le va distribui în mod egal și gratuit tuturor cetățenilor români cu domiciliul în țară, care pînă la data de 31 decembrie 1990 au împlinit vîrsta de 18 ani.

Fac excepție persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tîlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Prevederile alineatului precedent nu se aplică celor condamnați pentru sustrageri de produse agricole de pe cîmp săvârșite pînă la 22 decembrie 1989.

Negocierea și transmiterea înscrisurilor nominative de valoare, prin acte între vii, va putea avea loc după trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai între cetățenii români cu domiciliul în țară și exclusiv prin intermediul Agenției naționale pentru privatizare, tranzacțiile neînregistrate de aceasta fiind nule de drept.

Înscrisurile de valoare vor fi utilizate de către titular în limitele valorii lor nominale, pentru achiziționarea de acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale constituite prin transformarea actualelor unități economice de stat, potrivit legislației speciale.

Guvernul va prezenta parlamentului programul și principiile acțiunii de privatizare, urmărind formularea unor soluții fundamentate pe criterii economice și diferențiate în funcție de specificul fiecărui sector economic și fiecărei unități, precum și crearea unui regim de protecție și de preferință pentru salariații societăților comerciale care urmează a fi privatizate.

Operațiunile cu înscrisurile nominative de valoare sînt supuse unei taxe de timbru de 1%.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 13 Regiile autonome
Art 14 Regiile autonome
Art 15 Regiile autonome
Art 16 Societăți comerciale
Art 17 Societăți comerciale
Art 18 Societăți comerciale
Art 19 Societăți comerciale
Art 20 Societăți comerciale
Art 21 Societăți comerciale
Art 22 Societăți comerciale
Art 23 Societăți comerciale
Art 24 Societăți comerciale
Art 25 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 26 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 27 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 28 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 29 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 30 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 31 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 32 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 33 Asocierea și libera concurență
;
se încarcă...