Art 20 Societăți comerciale | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societăți comerciale -
Art. 20.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Inițial, capitalul social al societăților comerciale constituite potrivit art. 17 este deținut integral de statul român sub formă de acțiuni sau părți sociale, în raport cu forma juridică a societății și va fi vărsat în întregime la data constituirii societății. Jurisprudență

Bunurile din patrimoniul societății comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepția celor dobîndite cu alt titlu. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    405 „Numai prin încălcarea flagrantă a dreptului de proprietate dobândit de reclamantă în baza art. 20 din Legea nr. 15/1990 și cu depășirea propriei competențe, Guvernul României a dispus transferul spațiilor comerciale în patrimoniul altei societăți cu capital majoritar de stat”.Cu această motivare a fost anulată în parte H.G. nr. 391/1995 prin care s-a dispus transmiterea fără plată a unor spații comerciale din patrimoniul unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat în patrimoniul unei alte asemenea societăți (C.S.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 210/1999, în Dreptul nr. 8/1999). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În mod similar, art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990 dispune că bunurile din patrimoniul societăților comerciale sunt proprietatea acestora, cu excepția celor dobândite cu alt titlu. Acest text, de odeosebită importanță, aavut drept consecință dispariția dreptului de administrare directă al fostelor unități economice de stat și dobândirea de către societățile comerciale nou înființate adreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul lor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 10 Regiile autonome
Art 11 Regiile autonome
Art 12 Regiile autonome
Art 13 Regiile autonome
Art 14 Regiile autonome
Art 15 Regiile autonome
Art 16 Societăți comerciale
Art 17 Societăți comerciale
Art 18 Societăți comerciale
Art 19 Societăți comerciale
Art 20 Societăți comerciale
Art 21 Societăți comerciale
Art 22 Societăți comerciale
Art 23 Societăți comerciale
Art 24 Societăți comerciale
Art 25 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 26 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 27 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 28 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 29 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Art 30 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Reviste:
Legea ca modalitate de dobândire a dreptului de proprietate
9. Acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul Legii nr. 15/1990. Necesitatea parcurgerii procedurii prevăzute de H.G. nr. 834/1991
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Revendicarea unui teren pentru care ambele părți, societați comerciale dețin certificate de atestare a dreptului de proprietate
Alegerea domiciliului procesual la sediul avocatului. încetarea contractului de asistență juridică. Obligația părții de a comunica schimbarea domiciliului ales pentru comunicarea actelor de procedură. Apel. Efect devolutiv
De la "dreptul de administrare operativă directă" la "dreptul de administrare" în reglementarea noului Cod civil: ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex
Proprietate publică. Bunuri administrate de o regie autonomă. Contract de vânzare-cumpărare bunuri proprietate publică. Nulitate absolută. Admitere recurs
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...