Art 15 Regiile autonome | Lege 15/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Regiile autonome -
Art. 15.
- Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

Activitatea curentă a regiei autonome este condusă de un director general sau un director numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului de resort, sau, după caz, al conducătorului administrației locale de stat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    978 În vechea legislație, răspunderea persoanei juridice pentru fapta proprie era reglementată expres în art. 35 din Decretul nr. 31/1954, unde se prevedea că „actele juridice făcute de organele persoanei juridice, în limitele puterilor care le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși” alin. (2) ], iar „faptele licite sau ilicite săvârșite de organele sale obligă însăși persoana juridică, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării funcției lor” alin. (3) ]. Această dispoziție legală anterioară trebuia corelată și cu alte texte ce reglementează activitatea persoanei juridice, precum art. 12 - 15 din Legea nr. 15/1990 privind transformarea unităților economice de stat în societăți comerciale și regii autonome,texte din Legea nr. 31/1990, republicată privind societățile comerciale, art. 36 - 62 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 15/1990:
Art 5 Regiile autonome
Art 6 Regiile autonome
Art 7 Regiile autonome
Art 8 Regiile autonome
Art 9 Regiile autonome
Art 10 Regiile autonome
Art 11 Regiile autonome
Art 12 Regiile autonome
Art 13 Regiile autonome
Art 14 Regiile autonome
Art 15 Regiile autonome
Art 16 Societăți comerciale
Art 17 Societăți comerciale
Art 18 Societăți comerciale
Art 19 Societăți comerciale
Art 20 Societăți comerciale
Art 21 Societăți comerciale
Art 22 Societăți comerciale
Art 23 Societăți comerciale
Art 24 Societăți comerciale
Art 25 Concesionarea, închirierea și locația gestiunii
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...