Parlamentul României

Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 05 decembrie 1990.

În vigoare de la 05 decembrie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se aprobă Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. -

Ministerul Apărării Naționale va emite norme pentru aplicarea statutului adoptat prin prezenta lege.

Art. 3. -

Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1.062 din 27 decembrie 1963 privind aprobarea Statutului referitor la clasificarea și primele ce se acordă personalului navigant, personalului tehnic de aviație și parașutiștilor militari din forțele armate ale Republicii Socialiste România se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 noiembrie 1990.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 1990.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 4 decembrie 1990.

Nr. 35.

STATUTUL
personalului aeronautic din aviația militară a României
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...