Societățile în comandită simplă | Lege 31/1990

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Funcționarea societăților comerciale -
CAPITOLUL III
Societățile în comandită simplă Modele (1)

Art. 88. - Reviste (2), Doctrină (3)

Administrația societății în comandită simplă se va încredința unuia sau mai multor asociați comanditați.

Art. 89. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Comanditarul poate încheia operațiuni în contul societății numai pe baza unei procuri speciale pentru operațiuni determinate, dată de reprezentanții societății și înscrisă în registrul comerțului. În caz contrar, comanditarul devine răspunzător față de terți nelimitat și solidar, pentru toate obligațiunile societății contractate de la data operațiunii încheiate de el.

(2) Comanditarul poate îndeplini servicii în administrația internă a societății, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea și la revocarea administratorilor, în cazurile prevăzute de lege, sau poate acorda, în limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operațiunile ce depășesc puterile lor.

(3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copie de pe situațiile financiare anuale și de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale și a celorlalte documente justificative.

Art. 90. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (3)

Dispozițiile art. 75, 76 alin. (1), art. 77, 79, 83, 84, 86 și 87 se vor aplica și societăților în comandită simplă, iar dispozițiile art. 80, 81, 82 și 85, asociaților comanditați.

Acesta este un fragment din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Cadrul legal. Societatea în comandită simplă este guvernată, în principiu, de regulile generale aplicabile societății în nume colectiv și de regulile speciale prevăzute în art. 88-90 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Sfera persoanelor care pot ocupa funcția de administratori 
    Asociații comanditați au dreptul exclusiv de a participa la administrarea societății în comandită, datorită existenței răspunderii lor personale și solidare pentru datoriile sociale. În schimb, asociații comanditari, fiind furnizori de fonduri în scopul obținerii de beneficii și având răspunderea limitată la aportul subscris la capitalul social, nu pot avea drepturi care să exceadă controlului asupra societății, ei participând – cu excepția prevăzută în art. 89 alin. (1) – numai la acte de gestiune internă a societății (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 225; D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 73 și 104). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În societatea în comandită simplă asociatul cu răspundere nelimitată are dreptul să reprezinte societatea și astfel are și dreptul ca singur să împuternicească un advocat să reprezinte societatea. (Cas. III, dec. nr. 1183 din 18 Sept. 1931, "Pand. Săpt." 1931, p. 625, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 122). 
   2. Dacă o societate în comandită simplă chemată în judecată de un creditor se dizolvă în cursul procesului și comanditarul își retrage din societate aportul lui, creditorul are drept să cheme direct în judecată și pe comanditar, care în limita mizei sale e răspunzător de obligațiunile societății. (Cas. III, dec. Nr. 218 din 19 aprilie 1916, "Rev. Soc. și Dr. Com." 1925, p. 1730, în op. cit., Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 123). [ Mai mult... ] 

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
    §1. Sfera persoanelor care pot ocupa funcția de administratori 
    Asociații comanditați au dreptul exclusiv de a participa la administrarea societății în comandită, datorită existenței răspunderii lor personale și solidare pentru datoriile sociale. În schimb, asociații comanditari, fiind furnizori de fonduri în scopul obținerii de beneficii și având răspunderea limitată la aportul subscris la capitalul social, nu pot avea drepturi care să exceadă controlului asupra societății, ei participând – cu excepția prevăzută în art. 89 alin. (1) – numai la acte de gestiune internă a societății (I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, p. 225; D.D. Gerota, Curs de societăți comerciale, p. 73 și 104). [ Mai mult... ] 

Legea societăților adnotată
   1. În societatea în comandită simplă asociatul cu răspundere nelimitată are dreptul să reprezinte societatea și astfel are și dreptul ca singur să împuternicească un advocat să reprezinte societatea. (Cas. III, dec. nr. 1183 din 18 Sept. 1931, "Pand. Săpt." 1931, p. 625, în Codul Comercial adnotat cu jurisprudența română la zi, Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 122). 
   2. Dacă o societate în comandită simplă chemată în judecată de un creditor se dizolvă în cursul procesului și comanditarul își retrage din societate aportul lui, creditorul are drept să cheme direct în judecată și pe comanditar, care în limita mizei sale e răspunzător de obligațiunile societății. (Cas. III, dec. Nr. 218 din 19 aprilie 1916, "Rev. Soc. și Dr. Com." 1925, p. 1730, în op. cit., Stelian Ionescu, Laurențiu Preutescu, p. 123). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 31/1990:
Actul constitutiv al societății
Formalități specifice pentru constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică
Înmatricularea societății
Efectele încălcării cerințelor legale de constituire a societății
Unele dispoziții procedurale
Dispoziții comune
Societățile în nume colectiv
Societățile în comandită simplă
Societățile pe acțiuni
Societățile în comandită pe acțiuni
Societățile cu răspundere limitată
Dispoziții generale
Reducerea sau majorarea capitalului social
Dizolvarea societăților
Fuziunea și divizarea societăților
Dispoziții generale
Lichidarea societăților în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
Lichidarea societăților pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Reviste:
Organele societății comerciale și reprezentarea sa legală
Administratorul societății - persoană juridică
Doctrină:
Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5
Legea societăților adnotată
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Modele:
Act constitutiv - societate în comandită simplă
;
se încarcă...